Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ - *Konzultačno-informačný deň*

Termín konania: 11.9.2019
9:00 – 15:30
Uzávierka pre prijímanie prihlášok je týždeň pred začiatkom školenia

Biocídy - registrácia v SR a EÚ (Uplatňuje sa od 1.septembra 2013)

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, nariadenie (EÚ) č. 528/2012) sa týka uvádzania biocídnych výrobkov na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo výrobkov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, a to pôsobením účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku.

Konzultačno-informačný deň, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 30.10.2018, sa bude venovať otázkam:

  • Kedy je látka/zmes biocídny výrobok?
  • Kde si overiť, či použitá účinná látka je povolená v EÚ?
  • Aké sú povinnosti pre uvádzanie biocídneho výrobku na trh?
  • Čo je oznamovanie a čo je autorizácia biocídneho výrobku?
  • Čo je vzájomné uznanie autorizácie biocídneho výrobku?
  • Čo je samostatný biocídny výrobok a čo skupina biocídnych výrobkov?
  • Čo je technická ekvivalencia?
  • R4BP a IUCLID—IT nástroje na vypracovanie a predkladanie dokumentácie
Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

1. Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

19.9.2019

Školenie, 1 deň
Program

19.9.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou