BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi - *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje základné informácie pre bezpečnú prácu s chemickými faktormi na pracoviskách z hľadiska chemickej legislatívy.

Európska chemická legislatíva kladie rozšírené požiadavky na komunikáciu v dodávateľskom reťazci a to z hľadiska povinných informácií o výrobkoch, chemických látkach a zmesiach.
Ťažiskovou legislatívou je nariadenie REACH, ale požiadavky na informácie súvisia aj s nariadením CLP, teda klasifikáciou označovaním a balením chemických látok a zmesí.
Expozičné scenáre sumarizujú kľúčové informácie z hodnotenia chemickej bezpečnosti vypracovaného na účely registrácie látky podľa nariadenia REACH. Opisujú odporúčanie registrujúceho, aby ste kontrolovali expozíciu pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia s cieľom zaistiť bezpečné používanie chemických látok a zmesí ktoré ich obsahujú.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15 REACH legislatíva a požiadavky pre pracovné prostredie 9:15 - 9:30 Expozičný scenár 9:30 - 9:45 Limitné hodnoty DNEL, DMEL, PNEC 9:45—10:00 Opatrenia pre kontrolu rizík a prevádzkové podmienky 10:00–10:15 Chemický manažment 10:15-10:30 Odpovede na otázky

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, BOZP, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

1. BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi - *Webinár*

12.4.2022

*Webinár*
Program

12.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

2. BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi - *Webinár*

29.6.2022

*Webinár*
Program

29.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou