Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku *Webinár*

Program webinára

Nosné témy

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre používanie chemických látok, pracovníkov BOZP — súvislosti a dopady pre podniky, výrobcov, dovozcov a následných užívateľov

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
REACH legislatíva a požiadavky pre pracovné prostredie
Expozičný scenár
Limitné hodnoty DNEL, DMEL. PNEC
Opatrenia pre kontrolu rizík a prevádzkové podmienky
Chemický manažment
Odpovede na otázky

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

1. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

8.9.2020

*Webinár*
Program

8.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou