Cirkulárna (obehová) ekonomika – SVHC látky v odpadoch - *Webinár*

Nosné témy

Cieľom Európskej Únie v rámci obehovej (cirkulárnej) ekonomiky je umožniť čo najväčší podiel recyklovaných materiálov vrátiť do ekonomiky. Tieto snahy narážajú na obmedzenia definované ako limity znečisťujúcich látok v odpadoch, ktoré sú predmetom recyklácie. SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch) na základe požiadaviek Rámcovej smernice o odpadoch (Waste Framework Directive (WFD)).

Spoločnosti dodávajúce výrobky na trh EÚ obsahujúce látky vysokého záujmu (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0.1% hmotnostných (w/w) v predmetnom výrobku musia predložiť informácie Európskej chemickej agentúre (ECHA) počnúc 5. januára 2021.

SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:
*EÚ výrobcovia a montážne podniky, recyklátori,
*Dovozcovia do EÚ,
*EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 Ciele obehovej ekonomiky EÚ
9:30 - 9:45 SVHC látky a povinnosti výrobcov a dovozcov výrobkov / producentov odpadov
9:45-10:00 Obmedzenia pre výrobky z pohľadu legislatívy REACH a WFD
10:00–10:15 SCIP databáza – požiadavky na informácie
10:15-10:30 Odpovede na otázky

Opatrenia EÚ pre podporu obehovej ekonomiky, legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov, WFD — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment recyklácie, výrobu a manažment odpadov, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SCIP

1. Cirkulárna (obehová) ekonomika – SVHC látky v odpadoch - *Webinár*

8.4.2020

*Webinár*
Program

8.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou