• Školenia a semináre

  Školenia a semináre

  Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

  Viac

 • Postre a plagáty

  Postre a plagáty

  Postre a plagáty ako dôležitý nástroj informácií pre pracovníkov - pracovné haly, laboratóriá, kancelárie...

  Viac

 • Konzultačné služby

  Konzultačné služby

  Ekotoxikologické centrá ponúkajú širokú škálu konzultačných služieb pre zabezpečenie požiadaviek chemickej a súvisiacej legislatívy - pre prevádzku výrobných podnikov, uvádzanie výrobkov na trh, plnenie požiadaviek legislatívy REACH...

  Viac

  Školení, semináře, konference

  Ekotoxikologická centra organizují školení a semináře přednostně v oblasti managementu chemických látek. Související oblasti: chemická legislativa REACH, CLP, biocidy, kosmetické výrobky ... Kompletní seznam nabízených školení:

  Více info

  Postery a plakáty

  Postery a plakáty jako důležitý nástroj informací pro pracovníky - pracovní haly, laboratoře, kanceláře ...

  Více info

  Konzultační služby

  Ekotoxikologické centra nabízejí širokou škálu konzultačních služeb pro zajištění požadavek chemické a související legislativy - pro provoz výrobních podniků, uvádění výrobků na trh, plnění požadavků legislativy REACH ...

  Více info


  Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. poskytuje služby přizpůsobené potřebám našich klientů s cílem zajištění legislativních požadavek pro uvádění výrobků primárně na trhy členských států Evropské Unie.
  Management chemických látek, směsí a výrobků - soulad s legislativou REACH a CLP - podpora při plnění narůstajících požadavků na každou společnost v dodavatelském řetězci.
  Analýza požadavků a potřeb a pomoc při jejich plnění. Konzultační služby, outsourcing, školení, kurzy ...