Školení, semináře, konference

Ekotoxikologická centra organizují školení a semináře přednostně v oblasti managementu chemických látek. Související oblasti: chemická legislativa REACH, CLP, biocidy, kosmetické výrobky ... Kompletní seznam nabízených školení:

Více info

Postery a plakáty

Postery a plakáty jako důležitý nástroj informací pro pracovníky - pracovní haly, laboratoře, kanceláře ...

Více info

Konzultační služby

Ekotoxikologické centra nabízejí širokou škálu konzultačních služeb pro zajištění požadavek chemické a související legislativy - pro provoz výrobních podniků, uvádění výrobků na trh, plnění požadavků legislativy REACH ...

Více info


Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. poskytuje služby přizpůsobené potřebám našich klientů s cílem zajištění legislativních požadavek pro uvádění výrobků primárně na trhy členských států Evropské Unie.
Management chemických látek, směsí a výrobků - soulad s legislativou REACH a CLP - podpora při plnění narůstajících požadavků na každou společnost v dodavatelském řetězci.
Analýza požadavků a potřeb a pomoc při jejich plnění. Konzultační služby, outsourcing, školení, kurzy ...