NAŘÍZENÍ CLP A OZNAČOVÁNÍ (ETIKETY) -
Klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP, povinné údaje na štítku *Webinář*

Program webináře

Základní témata

Legislativa CLP a příslušné pokyny – aktuality, souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Principy klasifikace a označování, souvislosti s nařízením REACH, oznamování klasifikace agentuře ECHA.

12:45 – 13:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
13:00 – 13:30 Úlohy a povinnosti podle CLP – výrobce/ dovozce/ NU/ distributor
13:30 – 14:15 Principy klasifikace látek a směsí
14:15 – 14:45 Prvky označování, povinné údaje na štítku
14:45 – 15:00 Propojení REACH a CLP
15:00 – 15:15 Oznámení klasifikace látky na Seznam C&L
15:15 – 15:30 Shrnutí
15:30 – 16:00 Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Webinář je určen výrobcům a dovozcům chemických látek, následným uživatelům a formulátorům chemických směsí, detergentů, biocidů, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředků na ochranu rostlin, odborníkům na pozicích BOZP, HSE, quality manager apod.

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
CLP

1. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

21.4.2020

Webinář
Program

21.4.2020

1452,- Kč s DPH
1200,- Kč bez DPH

Registrace
CLP

2. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

29.5.2020

Webinář
Program

29.5.2020

1452,- Kč s DPH
1200,- Kč bez DPH

Registrace