poziadavky

1. Karty bezpečnostných údajov - základy CLP klasifikácie

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

6.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-sk

2. Rozšírené karty bezpečnostných údajov -eKBÚ (SK)

Bratislava
Konzlutačno-informačný seminár, 1 deň
Program

8.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
biocidy

3. CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

21.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reachconf

4. REACH manažér kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

26.-27.9.2016

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
qsar

5. Nové a prechodné požiadavky pre biocídne produkty (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

4.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

6. Manažment chemických látok

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

6.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

7. Požiadavky na špecifické informácie pre výrobky vo vzťahu k legislatíve REACH

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

11.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reachconf

8. REACH manažér kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

24.-25.10.2016

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia