Klasifikácia chemických látok a zmesí *Webinár*

Dĺžka trvania webináru : 2h ( 9:00 - 11:00 )

Pre koho je webinár určený?

Odborníci v priemysle (BOZP, HSE, manažéri kvality...), laboratóriá, inštitúcie, školy/univerzity a konzultanti, ktorí chcú získať alebo si zdokonaliť svoje vedomosti o nariadeniach REACH a CLP a bezpečnom nakladaní s chemickými látkami a zmesami.

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí (GHS) sa zaoberá fyzikálnymi, toxikologickými (zdravie človeka) a ekotoxikologickými (životné prostredie) aspektami chemickej látky. Poskytuje štandardizované informácie o nebezpečenstvách pre rôzne skupiny osôb, ktoré nakladajú s chemickými látkami a zmesami—vrátane výrobcov, prepravcov a užívateľov.

Európska únia zaviedla tento systém prostredníctvom nariadenia CLP (nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok) začiatkom roku 2009. Do platnosti vstupovalo postupne—pre látky od 1.12.2010 a pre zmesi od 1.6.2015.

To znamená, že právny rámec pre túto oblasť nakladania s chemickými látkami sa výrazne zmenil a veľa otázok ohľadom týchto zmien je stále ešte nezodpovedaných. Termíny sú jasne stanovené a úplný súlad s CLP nariadením sa vyžaduje od 1.6.2017.

Tento webinár oboznámi účastníkov o hlavných zásadách klasifikácie zmesí a prostredníctvom praktických cvičení demonštruje klasifikáciu a označovanie rôznej nebezpečnosti a rôzneho typu zmesí (napr. detergentov, aerosólov....). V záujme dosiahnutia väčšieho benefitu majú účastníci možnosť priniesť si svoje zmesi na preverenie ich klasifikácie alebo zaslať svoje prípadné otázky školiteľovi vopred.

Chemická legislatíva sa dávno netýka len "chemických" podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia

Webinár sa bude venovať otázkam:

  • Princípy klasifikácie látok a zmesí 
  • Úlohy a povinnosti podľa CLP - výrobca/ dovozca/užívateľ/distribútor
  • Prvky GHS/CLP - piktogramy, upozornenia, doplnkové informácie
  • Prepojenie nariadení RACH a CLP
  • Notifikácia do inventarizácie C&L
  • Príprava podniku na zmeny

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
CLP klasifikácia zmesí

1. Klasifikácia chemických látok a zmesí

6.4.2020

Webinár
Program

6.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou