Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH - *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje základné informácie o reštrikčných opatreniach (obmedzeniach) pre chemické látky v rámci nariadenia REACH.

Ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach umožňujú zaviesť pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť, úplný alebo čiastočný zákaz alebo iné obmedzenia na základe posúdenia týchto rizík.
Podľa Nariadenia (Hlava VIII, čl . 67) látka ako taká, látka v prípravku/zmesi alebo vo výrobku, pre ktorú sa v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa nesmie vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňa podmienky daného obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky vo vedeckom výskume a vývoji.
Príloha XVII je pravideľne revidovaná.
Obmedzenia sú nástrojom na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred neprijateľnými rizikami, ktoré predstavujú chemikálie. Obmedzenia sa bežne používajú na obmedzenie alebo zákaz výroby, uvedenia na trh (vrátane dovozu) alebo používania látky, môže sa však v rámci nich uložiť akákoľvek príslušná podmienka, ako napríklad požadovanie technických opatrení alebo špecifických označení.
Obmedzenia sa môžu vzťahovať na akúkoľvek látku ako takú, v zmesi alebo vo výrobku vrátane tých, ktoré si nevyžadujú registráciu, napríklad látky vyrobené alebo dovezené v množstve jedna tona ročne alebo určité polyméry.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 REACH legislatíva – Príloha XVII 9:30 - 9:45 Nové obmedzenia 9:45—10:00 Plánované obmedzenia 10:00–10:15 Chemický manažment 10:15-10:30 Odpovede na otázky

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobkov, výrobcom, dovozcom, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

1. Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH - *Webinár*

14.4.2022

*Webinár*
Program

14.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

2. Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH - *Webinár*

30.6.2022

*Webinár*
Program

30.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou