OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad postavenia a procesov hodnotenia rizík chemických látok v systéme chemickej legislatívy EÚ z hľadiska ochrany odpadových a povrchových vôd.

Hodnotenie rizík chemických látok tvorí základný kameň hodnotenia a manažmentu nebezpečných chemických látok v rámci chemickej legislatívy EÚ.
V podmienkach priemyselných podnikov, výrobných prevádzok a nakladania s chemickými látkami, zmesami a výrobkami je v rámci dodávateľských reťazcou hlavnou komunikačnou bázou karta bezpečnostných údajov, resp. rozšírená karta bezpečnostných údajov. KBÚ je záväznou dokumentáciou pre komunikáciu rizík a manažmentu rizík na pracoviskách. Informácie obsiahnuté v KBÚ tvoria podklad pre hodnotenie a manažment rizík v podmienkach výrobných pdnikov, ale aj v prípade profesionálneho použitia, prepravy či manipulácie s chemickými látkami, zmesami a výrobkami. Rozšírená karta bezpečnostných údajov (eKBÚ) obsahuje expozičný scenár pre jednu alebo viac látok obsiahnutých v nebezpečnej chemickej zmesi, ktorý prináša podrobnejšie informácie pre určenie rizika a následne určenie opatrení pre kontrolu rizika na pracovisku. Niektoré látky používané vo výrobe a emitované do odpadových a povrchových vôd majú stanovené limity vypúšťania. V rámci e-KBÚ sú uvádzané limitné hodnoty PNEC, ktoré predstavujú spolu s podmienkami pre zrieďovanie a proces čistenia dôležité nástroje manažmentu chemických látok v odpadových a povrchových vodách.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15 EÚ chemická legislatíva REACH, KBÚ a eKBÚ
9:15 - 9:30 Hodnotenie rizík pre životné prostredia
9:30—9:45 PNEC
9:45 – 10:00 Expozičný scenár
10:00–10:15 Opatrenia OŽP vo vzťahu k požiadavkám chemickej legislatívy
10:15-10:30 Diskusia, otázky a odpovede

Komu je webinář určený

pracovníkom zodpovedným za OŽP v podnikoch, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

1. OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách - *Webinár*

22.4.2022

*Webinár*
Program

22.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

2. OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách - *Webinár*

28.6.2022

*Webinár*
Program

28.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou