PCN i UFI - Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych. *Webinar*

Opis webinaru

Obowiązek zgłaszania niebezpiecznych mieszanin wprowadzanych na polski rynek a także na rynek innych państw europejskich został wstępnie narzucony przez Rozporządzenie CLP, jednak każde państwo posiadało własne procedury i zasady zgłoszeń. Od 1 stycznia 2021 wszystkie Państwa Członkowskie będzie obowiązywać zharmonizowany system zgłoszeń.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy szczegółowo portal ECHA związany z nowym sposobem zgłaszania mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz nowy, obowiązkowy element etykiety jakim jest kod UFI.

Chętnie odpowiemy na pytania, które pojawią się podczas prezentacji.

Plan webinaru:

Wprowadzenie
• Zmiany wprowadzone przez Załącznik VII do Rozporządzenia CLP
• Terminy i okresy przejściowe

2. Portal PCN
• Kto ma obowiązek dokonania zgłoszenia?
• Cel i zakres przekazywanych informacji
• Format przekazywanych danych – Program IUCLID i ECHA Submission Portal
• Kategoria EuPCS
• ELDIOM- czy jeszcze obowiązuje?

2. Kody UFI
• Kto i od kiedy musi umieścić numer UFI na etykiecie?
• Jak wygenerować kod UFI?
• W jaki sposób umieścić kod UFI na etykiecie

Termin:

godz. 13:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa: 150 zł

Webinary Ekotox są realizowane na platformie Webex.
Po rejestracji i uiszczeniu opłaty uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru subskrybent otrzyma link do logowania.
Jeśli masz problemy z logowaniem, zadzwoń: 02 45943712.

PCN i UFI

1. PCN i UFI - Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych.

7.4.2021

*Webinar*
Program

7.4.2021

150 zł

Rejestracja
PCN i UFI

2. PCN i UFI - Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych.

14.4.2021

*Webinar*
Program

14.4.2021

150 zł

Rejestracja