REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. *Webinar*

Opis webinaru

Odnalezienie się wśród obowiązujących przepisów dotyczących chemikaliów może być problematyczne dla przedsiębiorców. Oprócz krajowych przepisów mamy również przepisy europejskie, które obowiązują w Państwach członkowskich bezpośrednio.

Zapraszamy na webinar, w którym postaramy się uporządkować Państwa wiedzę dotyczącą Rozporządzenia REACH (Rozporządzenie nr 1906/2006) oraz CLP (Rozporządzenie nr 1272/2008) a także obowiązków jakie z nich wynikają dla przedsiębiorców.
Chętnie odpowiemy również na pytanie, które pojawią się podczas prezentacji.

Plan webinaru:

• Omówienie rozporządzenia REACH
-Rejestracja i jej konsekwencje
-Ograniczenia
-Substancje SVHC i procedura udzielania zezwoleń
-Informowanie w łańcuchu dostaw
• Omówienie rozporządzenia CLP
-Klasyfikacja zagrożeń zgodnie z GHS
-Oznakowanie i pakowanie
-Zgłoszenia mieszanin do centrów zatruć
• Pytania i odpowiedzi

13:00 – 15:00
Koszt uczestnictwa: 150 zł

Webinary Ekotox są realizowane na platformie Webex.
Po rejestracji i uiszczeniu opłaty uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru subskrybent otrzyma link do logowania.
Jeśli masz problemy z logowaniem, zadzwoń: 02 45943712.

REACH i CLP

1. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. - *Webinar*

18.10.2021

*Webinar* - 13:00 - 15:00
Program

18.10.2021

150 zł

Rejestracja
REACH i CLP

2. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. - *Webinar*

27.10.2021

*Webinar* - 13:00 - 15:00
Program

27.10.2021

150 zł

Rejestracja