SCIP – zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC. *Webinar*

Opis webinaru

SCIP to baza danych służąca do gromadzenia i dostarczania informacji o substancjach wzbudzających szczególne obawy w wyrobach jako takich lub w złożonych produktach zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD – Waste Framework Directive).

Przedsiębiorstwa, które dostarczają na rynek UE produkty zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) wymienione na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% w produkcie, muszą przekazać informacje Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do 5 stycznia 2021 r.

Obowiązek dostarczenia danych do ECHA dotyczy następujących firm:
• Producentów i instalatorów z UE
• Importerów do UE
• Dystrybutorów produktów z UE i innych podmiotów w łańcuchu dostaw

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy szczegółowo obowiązki przedsiębiorców dotyczące wyrobów oraz techniczne aspekty obsługi bazy SCIP. Chętnie odpowiemy również na pytania, które pojawią się podczas prezentacji.

Plan webinaru:

• Podstawy prawne. Wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH.
• Substancje SVHC i obowiązki producentów i importerów wyrobów.
• Ograniczenia dotyczące wyrobów w ramach REACH
• Baza danych SCIP - omówienie
• Pytania i odpowiedzi

Tematyka:

Przepisy REACH i odpowiednie wytyczne dotyczące wyrobów - kontekst i implikacje dla producentów, importerów i dalszych użytkowników

Dla kogo:

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie chemikaliami, produkcję i import wyrobów, zapewnienie zakupu materiałów do produkcji, ocenę zgodności produktów.

Termin:

godz. 13:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa: 150 zł

Webinary Ekotox są realizowane na platformie Webex.
Po rejestracji i uiszczeniu opłaty uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru subskrybent otrzyma link do logowania.
Jeśli masz problemy z logowaniem, zadzwoń: 02 45943712.

SCIP

1. SCIP – zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC

12.4.2021

*Webinar*
Program

12.4.2021

150 zł

Rejestracja
SCIP

2. SCIP – zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC

21.4.2021

*Webinar*
Program

21.4.2021

150 zł

Rejestracja