KARTA CHARAKTERYSTYKI

1. KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. - *Webinar*

18.11.2019

*Webinar*
Program

18.11.2019

150 zł

Rejestracja
REACH i CLP

2. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. - *Webinar*

20.11.2019

*Webinar*
Program

20.11.2019

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

3. Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw. - *Webinar*

25.11.2019

*Webinar*
Program

25.11.2019

150 zł

Rejestracja
Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych

4. Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Nowe zasady od stycznia 2020. - *Webinar*

27.11.2019

*Webinar*
Program

27.11.2019

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

5. PRODUKTY BIOBÓJCZE - rejestracja w Polsce i krajach UE. *Webinar*

2.12.2019

*Webinar*
Program

2.12.2019

150 zł

Rejestracja
KARTA CHARAKTERYSTYKI

6. KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. - *Webinar*

20.1.2020

*Webinar*
Program

20.1.2020

150 zł

Rejestracja
REACH i CLP

7. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. - *Webinar*

22.1.2020

*Webinar*
Program

22.1.2020

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

8. Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw. - *Webinar*

27.1.2020

*Webinar*
Program

27.1.2020

150 zł

Rejestracja
Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych

9. Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Nowe zasady od stycznia 2020. - *Webinar*

29.1.2020

*Webinar*
Program

29.1.2020

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

10. PRODUKTY BIOBÓJCZE - rejestracja w Polsce i krajach UE. *Webinar*

3.2.2020

*Webinar*
Program

3.2.2020

150 zł

Rejestracja