KARTA CHARAKTERYSTYKI

1. KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. - *Webinar*

2.3.2020

*Webinar*
Program

2.3.2020

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

2. Zasady sprzedaży internetowej produktów zawierających substancje niebezpieczne *Webinar*

4.3.2020

*Webinar*
Program

4.3.2020

150 zł

Rejestracja
Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH

3. Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw. - *Webinar*

9.3.2020

*Webinar*
Program

9.3.2020

150 zł

Rejestracja
Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych

4. Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Nowe zasady od stycznia 2020. - *Webinar*

11.3.2020

*Webinar*
Program

11.3.2020

150 zł

Rejestracja
REACH i CLP

5. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów. - *Webinar*

16.3.2020

*Webinar*
Program

16.3.2020

150 zł

Rejestracja