EÚ CHEMICKÁ LEGISLATÍVA

1. EÚ CHEMICKÁ LEGISLATÍVA 2020-21

7.7.2020

*Webinár*
Program

7.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

2. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

8.7.2020

*Webinár*
Program

8.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

3. REACH certifikát – ako správne komunikovať? *Webinár*

9.7.2020

*Webinár*
Program

9.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

4. Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky *Webinár*

14.7.2020

*Webinár*
Program

14.7.2020

ZDARMA
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky a REACH

5. Výrobky - povinnosti pre výrobcov a dovozcov *Webinár*

15.7.2020

*Webinár*
Program

15.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

6. REACH autorizácia *Webinár*

16.7.2020

*Webinár*
Program

16.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

7. SW Chemdox - *Webinár*

17.7.2020

*Webinár*
Program

17.7.2020

0,00.- €
0,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky

8. SVHC látky – požiadavky na výrobky - *Webinár*

20.7.2020

*Webinár*
Program

20.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre

9. Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre - *Webinár*

21.7.2020

*Webinár*
Program

21.7.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

14. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

26.5.2020

*Webinár*
Program

26.5.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

15. Karty bezpečnostných údajov *Webinár*

29.5.2020

*Webinár*
Program

29.5.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

16. Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

4.6.2020

Bratislava
Konzultačno-informačný deň
Program

4.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

17. CLP klasifikácia zmesí

18.6.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

18.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

18. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

29.6.2020

*Webinár*
Program

29.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou