KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje. Prawa i obowiązki przedsiębiorców

19.1.2022
11.2.2022
7.3.2022
23.3.2022
8.4.2022
25.4.2022
18.5.2022

*Webinar*
Program

19.1.2022
11.2.2022
7.3.2022
23.3.2022
8.4.2022
25.4.2022
18.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
REACH i CLP

REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów.

26.1.2022
18.2.2022
14.3.2022
6.4.2022
22.4.2022
23.5.2022

*Webinar*
Program

26.1.2022
18.2.2022
14.3.2022
6.4.2022
22.4.2022
23.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
REACH i CLP

Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw.

17.1.2022
2.2.2022
25.2.2022
21.3.2022
11.4.2022
4.5.2022
27.5.2022

*Webinar*
Program

17.1.2022
2.2.2022
25.2.2022
21.3.2022
11.4.2022
4.5.2022
27.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
PCN i UFI

Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych poprzez portal ECHA (PCN, UFI)

24.1.2022
9.2.2022
4.3.2022
28.3.2022
20.4.2022
13.5.2022

*Webinar*
Program

24.1.2022
9.2.2022
4.3.2022
28.3.2022
20.4.2022
13.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
PRODUKTY BIOBÓJCZE

PRODUKTY BIOBÓJCZE - rejestracja w Polsce i krajach UE

31.1.2022
16.2.2022
11.3.2022
4.4.2022
27.4.2022
20.5.2022

*Webinar*
Program

31.1.2022
16.2.2022
11.3.2022
4.4.2022
27.4.2022
20.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
SCIP

Zasady sprzedaży internetowej produktów zawierających substancje niebezpieczne

12.1.2022
4.2.2022
25.3.2022
11.5.2022

*Webinar*
Program

12.1.2022
4.2.2022
25.3.2022
11.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
SCIP

SCIP – zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC.

14.1.2022
7.2.2022
23.2.2022
18.3.2022
10.4.2022
13.4.2022
6.5.2022
30.5.2022

*Webinar*
Program

14.1.2022
7.2.2022
23.2.2022
18.3.2022
10.4.2022
13.4.2022
6.5.2022
30.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
SVHC

Substancje SVHC- wymagania dotyczące wyrobów

28.1.2022
21.2.2022
9.3.2022
1.4.2022
9.5.2022

*Webinar*
Program

28.1.2022
21.2.2022
9.3.2022
1.4.2022
9.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą
SCIP

Import do UE- kluczowe wymogi prawne dotyczące chemikaliów

21.1.2022
28.2.2022
16.3.2022
29.4.2022
16.5.2022

*Webinar*
Program

21.1.2022
28.2.2022
16.3.2022
29.4.2022
16.5.2022 Zapytaj o inny termin

246 zł z VAT
200 zł

Rejestracja Płatność kartą