KARTA CHARAKTERYSTYKI

1. KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje. Prawa i obowiązki przedsiębiorców

29.3.2021
26.4.2021

*Webinar*
Program

29.3.2021
26.4.2021

150 zł

Rejestracja Platiť kartou
REACH i CLP

2. REACH i CLP – jak spełnić wymagania stawiane przez najważniejsze regulacje dotyczące chemikaliów.

30.3.2021
28.4.2021

*Webinar*
Program

30.3.2021
28.4.2021

150 zł

Rejestracja Płatność kartą
PCN i UFI

3. PCN i UFI - Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych.

7.4.2021
14.4.2021

*Webinar*
Program

7.4.2021
14.4.2021

150 zł

Rejestracja Płatność kartą
CHEMDOX

4. CHEMDOX - oprogramowanie do zarządzania chemikaliami

9.4.2021
19.4.2021

*Webinar*
Program

9.4.2021
19.4.2021

0,00 zł
0,00 zł s DPH

Rejestracja Płatność kartą
SCIP

5. SCIP – zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC.

12.4.2021
21.4.2021

*Webinar*
Program

12.4.2021
21.4.2021

150 zł

Rejestracja Płatność kartą