Požiadavky pre KBÚ 2021/22 - *webinár*

Zameranie webinára:

Podmienky pre zostavenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Formy pomoci pri zostavovaní KBÚ
Testovanie na získanie údajov do KBÚ
Zodpovednosť za KBÚ
Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne
Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
Kedy KBÚ musím mať?
Kedy KBÚ musím aktualizovať?
Čo mám kontrolovať?
Archivácia

Kontrola KBÚ

 • jazyk krajiny, kde sú činnosti vykonávané
 • je uvedená správna látka, ktorá je používaná
 • oddiel 1 zodpovedá etikete výrobku
 • je prítomných všetkých 16 oddielov a všetky pododdiely
 • sú stránky číslované
 • je verzia, číslo revízie a dátum k dispozícii
 • je uvedená e-mailová adresa a telefón na osobu zodpovednú za KBU v oddiele 1
 • sú NPEL pre SR uvedené v oddiele 8
 • je pripojený ES, ak v oddiele 15 je písané, že bolo vykonané CSA

Komunikujte so svojimi dodávateľmi

 • Ak máte pochybnosti alebo otázky týkajúce sa informácií, ktoré ste dostali od svojich dodávateľov, požiadajte ich o ďalšie informácie.
 • Karta bezpečnostných údajov by sa mala bezodkladne aktualizovať, ak sú k dispozícii nové informácie o nebezpečenstvách alebo vznikla potreba prísnejších opatrení na zníženie rizík.
 • Karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre by sa mali v rámci EHP poskytovať v úradnom jazyku krajiny, do ktorej sa chemická látka dodáva.
 • Ak máte nové informácie o nebezpečných vlastnostiach látok a zmesí alebo sa domnievate, že opísané opatrenia na zníženie rizík nie sú primerané, ste povinní oznámiť tieto informácie svojim dodávateľom.

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Požiadavky pre KBÚ 2021/22

1. Požiadavky pre KBÚ 2021/22

17.3.2022

Bratislava
Webinár
Program

17.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Požiadavky pre KBÚ 2021/22

2. Požiadavky pre KBÚ 2021/22

20.5.2022

Bratislava
Webinár
Program

20.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou