REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny - *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľadné informácie o aktuálnych zmenách nariadení REACH a CLP CLP.

Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) znamená, okrem iných povinností, povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok. Väčšina povinností pritom prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).
Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) ((ES) č. 1272/2008) je založené na globálnom harmonizovanom systéme Organizácie spojených národov (GHS) a jeho cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok, zmesí a výrobkov.
Nariadenie CLP je právne záväzné vo všetkých členských štátoch a priamo uplatniteľné na všetky priemyselné odvetvia.
Výrobcom, dovozcom alebo následným používateľom látok alebo zmesí ukladá povinnosť primeraným spôsobom klasifikovať, označovať a baliť nebezpečné chemické látky pred ich umiestnením na trh.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 Legislatíva REACH a CLP
9:30 - 9:45 Nové zmeny v nariadení REACH
9:45—10:00 Aktuálne úpravy nariadenia CLP
10:00–10:15 Dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov
10:15-10:30 Diskusia, otázky a odpovede

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny

1. REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny - *Webinár*

21.6.2022

*Webinár*
Program

21.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou