REACH manažer kurz (SK) - *2 dni*

Uzávierka pre prijímanie prihlášok je týždeň pred začiatkom školenia

DVOJDŇOVÝ KURZ – OBSAHUJE TESTY A RIEŠENIA AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie.

Z tohto dôvodu sa kurz zameriava na zainteresované zložky: vypracovanie stratégie pre Váš podnik podľa právneho rámca a podľa rozsahu možných postihov; vhodné nastavenie projektu REACH účinnými prostriedkami; a implementácia identifikovaných povinností. Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požia-daviek s podnikateľskými potrebami. Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov. Prečo tak zdôrazňujeme slovo „účastník“? Ste to Vy, kto sa potrebuje konfrontovať s problematikou legislatívy REACH a CLP. Diskutovať o kľúčových bodoch, aktívne vyhľadávať nedostatky vo Vašom podniku — je lepšie ako iba sedieť a počúvať pretože to je najlepší spôsob ako porozumieť REACH.

Súčasťou kurzu sú cvičenia počas celého trvania kurzu a každodenné testy, ktorými musia účastníci prejsť. Účastníci kurzu budú mať možnosť precvičiť si získané vedomosti, ktoré budú odborne vyhodnotené. Na základe praktických testov znalostí dostanú účastníci certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Byť schopný preukázať sa certifikátom REACH Manager bude výhodou pre Vás a Vašu spoločnosť.

Program školenia:

1. deň

 • Právny rámec pre REACH a CLP
 • Kľúčové úlohy v REACH a CLP
 • Registrácia a príprava na ňu
 • SIEF a konzorciá
 • Autorizácia vs registrácia
 • Vývoj a vhodné stratégie implementácie REACH v podniku
 • IT nástroje - REACH IT, databáza IUCLID a ďalšie nástroje

2. deň

 • Hodnotenie a dokumentácia rizík - CSA/CSR, testovacie stratégie
 • Vypracovanie CSA/CSR
 • Expozičný scenár
 • Právny rámec legislatívy pre klasifikáciu, označovanie a balenie —CLP, REACH, nový chemický zákon (sankcie)
 • Nový formát KBÚ a expozičný scenár
 • Notifikácia chemických látok

Obsah kurzu:

 • Právny rámec legislatívy REACH
 • Kľúčové úlohy a prvky v legislatíve REACH
 • Predregistrácia, registrácia, autorizácia - identifikácia povinností, účasť v SIEF-och a konzorciách
 • Hodnotenie a dokumentácia rizík - CSA/CSR, testovacie stratégie, expozičné scenáre, KBÚ
 • Právny rámec legislatívy pre klasifikáciu, označovanie a balenie —CLP, REACH, nový chemický zákon (sankcie)
 • Nový formát KBÚ a expozičný scenár
 • Notifikácia chemických látok vo výrobkoch
 • IT nástroje - REACH IT, databáza IUCLID a ďalšie nástroje

Miesto konania:

Bude spresnené podľa počtu prihlásených účastníkov.

Praktické informácie:

Registračný poplatok zahŕňa účasť na prednáškach a cvičeniach pre jednu osobu, kompletnú dokumentáciu, obed a občerstvenie. Suma poplatku je uvedená bez 20% DPH. Hneď po Vašej registrácii obdržíte potvrdenie a zálohovú faktúru. Platba musí byť uhradená pred začatím kurzu.
CLP klasifikácia zmesí

1. CLP klasifikácia zmesí - *Webinár*

12.3.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

12.3.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou