RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva - *Webinár*

Nosné témy

Zameranie webinára
Webinár poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek z pohľadu smerníc RoHS a WEEE (OEEZ).

Chemický manažment je riadená správa informácií a riadenie činností podniku tak, aby bolo zabezpečené plnenie požiadaviek legislatívy RoHS a WEEE a to spôsobom, ktorý poskytne predvídateľnosť pre súčasný a budúci výrobný a obchdný program spoločnosti.
RoHS je skratka, vychádzajúca zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. júna 2011, o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Skratka vychádza z anglického názvu tejto Smernice, t. j. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
WEEE je európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Nový balík opatrení pre obehové hospodárstvo, ktoré schváli európsky parlament, obsahuje aj nové ciele recyklácie, znižovania skládkovania odpadu, predchádzanie vzniku odpadov. Súčasťou týchto stratégií a plánov sú aj smernice RoHS a WEEE.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 EÚ chemická legislatíva RoHS
9:30 - 10:00 EÚ chemická legislatíva WEEE
10:00–10:15 Základné požiadavky pre výrobcov, dovozcov...
10:15-10:30 Diskusia, otázky a odpovede

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za uplatňovanie smerníc RoHS a WEEE...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

1. RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva - *Webinár*

6.4.2022

*Webinár*
Program

6.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

2. RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva - *Webinár*

15.6.2022

*Webinár*
Program

15.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou