SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*

Nosné témy

Informácie v databáze SCIP pomáhajú subjektom v oblasti nakladania s odpadom zlepšovať postupy v oblasti hospodárenia s odpadom a podporovať využívanie odpadu ako zdroja.

Spotrebitelia majú prospech z lepšej informovanosti o nebezpečných chemikáliách v produktoch. Pomáha to spotrebiteľom robiť lepšie informované rozhodnutia pri kúpe výrobkov a podporuje ich „právo informovať sa“.

Cieľom databázy SCIP je zvýšiť poznatky o nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch a produktoch počas ich celého životného cyklu vrátane fázy odpadu.

Webinár poskytne základné informácie o požiadavkách na poskytovanie informácií o SVHC látkach vo výrobkoch, databáze SCIP a požiadavkách na údaje poskytované v procese notifikácie výrobkov.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 Nariadenie REACH, Rámcová smernica o odpadoch a základné požiadavky na výrobky
9:30 - 9:45 SVHC látky
9:45—10:00 Databáza SCIP - rozsah požadovaných informácií
10:00–10:15 Notifikácia do databázy SCIP
10:15-10:30 Odpovede na otázky

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, zabezpečenie nákupu materiálu pre výrobu, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SCIP

1. SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok - *Webinár*

16.5.2022

*Webinár*
Program

16.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou