Požiadavky pre KBÚ 2021/22

1. Požiadavky pre KBÚ 2021/22

6.9.2021

*Webinár*
Program

6.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

2.  Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky 

7.9.2021

*Webinár*
Program

7.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
PCN

3. UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021

8.9.2021

*Webinár*
Program

8.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

4. Biocídy, dezinfektanty - registrácia PB podľa prechodných ustanovení

9.9.2021

*Webinár*
Program

9.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

5. Expozičný scenár - pracovné prostredie

10.9.2021

Webinár
Program

10.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

6. REACH certifikát – ako správne komunikovať?

13.9.2021

*Webinár*
Program

13.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky vo výrobkoch

7. SVHC látky vo výrobkoch

14.9.2021

Webinár
Program

14.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

8. REACH autorizácia

16.9.2021

*Webinár*
Program

16.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

9. Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

17.9.2021

*Webinár*
Program

17.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

10. NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

20.9.2021

*Webinár*
Program

20.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty

11. Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

21.9.2021

*Webinár*
Program

21.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

12. SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok 

22.9.2021

*Webinár*
Program

22.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

13. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

23.9.2021

*Webinár*
Program

23.9.2021

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

14. Manažment chemických látok v podniku 

28.9.2021

*Webinár*
Program

28.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

15. Biocídy - autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok

29.9.2021

*Webinár*
Program

29.9.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

16. Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

1.10.2021

*Webinár*
Program

1.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

17. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

4.10.2021

*Webinár*
Program

4.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

18. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

5.10.2021

*Webinár*
Program

5.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

19. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

6.10.2021

*Webinár*
Program

6.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou