Biocidy

1. Registrácia biocídov v SR - *Webinár*

28.1.2020

*Webinár*
Program

28.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Dovoz do EÚ

2. Dovoz do EÚ – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

30.1.2020

*Webinár*
Program

30.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

3. REACH autorizácia *Webinár*

31.1.2020

*Webinár*
Program

31.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

4. REACH certifikát – ako správne komunikovať? - *Webinár*

5.2.2020

*Webinár*
Program

5.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty aktuálne

5. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

6.2.2020

*Webinár*
Program

6.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky a REACH

6. REACH manažer kurz (SK)

11.-12.2.2020

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

11.-12.2.2020

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP

7. OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách - *Webinár*

12.2.2020

*Webinár*
Program

12.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky

8. SVHC látky – požiadavky na výrobky - *Webinár*

13.2.2020

*Webinár*
Program

13.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí

9. UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí - *Webinár*

25.2.2020

*Webinár*
Program

25.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
BOZP

10. BOZP – limitné hodnoty chemických látok na pracovisku *Webinár*

26.2.2020

*Webinár*
Program

26.2.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

11. CLP klasifikácia zmesí

12.3.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

12.3.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

12. eKBÚ a expozičné scenáre

2.4.2020

Školenie, 1 deň
Program

2.4.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

13. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

12.5.2020

*Webinár*
Program

12.5.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

14. Karty bezpečnostných údajov – praktické cvičenia pre následných užívateľov

28.5.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

28.5.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

15. Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

4.6.2020

Bratislava
Konzultačno-informačný deň
Program

4.6.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

16. CLP klasifikácia zmesí

18.6.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

18.6.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

17. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

29.6.2020

*Webinár*
Program

29.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou