eKBÚ a expozičné scenáre

1. eKBÚ a expozičné scenáre

2.4.2020

Webinár
Program

2.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

2. SW Chemdox - *Webinár*

3.4.2020

*Webinár*
Program

3.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

3. Klasifikácia chemických látok a zmesí

6.4.2020

Webinár
Program

6.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

4. Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre - *Webinár*

7.4.2020

*Webinár*
Program

7.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

5. Cirkulárna (obehová) ekonomika – SVHC látky v odpadoch - *Webinár*

8.4.2020

*Webinár*
Program

8.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí

6. UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí - *Webinár*

9.4.2020

*Webinár*
Program

9.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Pravidlá internetového predaja produktov obsahujúcich nebezpečné látky

7. Pravidlá internetového predaja produktov obsahujúcich nebezpečné látky - *Webinár*

14.4.2020

*Webinár*
Program

14.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

8. Registrácia biocídov v SR a EÚ - *Webinár*

15.4.2020

*Webinár*
Program

15.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

9. REACH certifikát – ako správne komunikovať? *Webinár*

20.4.2020

*Webinár*
Program

20.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Automotive

10. Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci *Webinár*

21.4.2020

*Webinár*
Program

21.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty

11. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy *Webinár*

22.4.2020

*Webinár*
Program

22.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kovospracujúci priemysel

12. Kovospracujúci priemysel – zákazy a obmedzenia 2020 *Webinár*

23.4.2020

*Webinár*
Program

23.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

13. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

27.4.2020

*Webinár*
Program

27.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

14. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

28.4.2020

*Webinár*
Program

28.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

15. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci - *Webinár*

29.4.2020

*Webinár*
Program

29.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

16. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti - *Webinár*

30.4.2020

*Webinár*
Program

30.4.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

17. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

12.5.2020

*Webinár*
Program

12.5.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

18. Karty bezpečnostných údajov – praktické cvičenia pre následných užívateľov

28.5.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

28.5.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

19. Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

4.6.2020

Bratislava
Konzultačno-informačný deň
Program

4.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

20. CLP klasifikácia zmesí

18.6.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

18.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

21. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

29.6.2020

*Webinár*
Program

29.6.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou