SW Chemdox

1. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

12.3.2021
14.4.2021

*Webinár*
Program

12.3.2021
14.4.2021

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

2. SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok 

15.3.2021
15.4.2021

*Webinár*
Program

15.3.2021
15.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky a REACH

3. Výrobky vs REACH legislatíva

9.3.2021
9.4.2021

*Webinár*
Program

9.3.2021
9.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
PCN

4. UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021

16.3.2021
16.4.2021

*Webinár*
Program

16.3.2021
16.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty

5. Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

30.4.2021

*Webinár*
Program

30.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

6. REACH certifikát – ako správne komunikovať?

6.4.2021

*Webinár*
Program

6.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

7. NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

8.3.2021
8.4.2021

*Webinár*
Program

8.3.2021
8.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

8. Autorizácia - použitie "zakázaných" látok

10.3.2021
12.4.2021

*Webinár*
Program

10.3.2021
12.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

9. Biocídy, dezinfektanty - registrácia PB podľa prechodných ustanovení

11.3.2021
13.4.2021

*Webinár*
Program

11.3.2021
13.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

10. Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

17.3.2021
19.4.2021

*Webinár*
Program

17.3.2021
19.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

11.  Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky 

18.3.2021
20.4.2021

*Webinár*
Program

18.3.2021
20.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

12. Požiadavky pre KBÚ 2021/22

7.4.2021

*Webinár*
Program

7.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Toxic-free - stratégia EÚ pre ďalšie obdobie

13. Toxic-free - stratégia EÚ pre ďalšie obdobie  

22.3.2021
22.4.2021

*Webinár*
Program

22.3.2021
22.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

14. Manažment chemických látok v podniku 

23.3.2021
23.4.2021

*Webinár*
Program

23.3.2021
23.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

15. Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

24.3.2021

*Webinár*
Program

24.3.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

16. Biocídy - autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok

25.3.2021
27.4.2021

*Webinár*
Program

25.3.2021
27.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

17. Bezpečnosť kozmetických výrobkov 

29.3.2021

*Webinár*
Program

29.3.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH manažer - základy

18. REACH manažer - základy

30.3.2021
30.4.2021

*Webinár*
Program

30.3.2021
30.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky

19. SVHC látky vo výrobkoch - *Webinár*

31.3.2021

*Webinár*
Program

31.3.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

20. Expozičný scenár - pracovné prostredie

7.4.2021

Webinár
Program

7.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH IT

21. REACH-IT a IUCLID

21.4.2021

*Webinár*
Program

21.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

22. Práva spotrebiteľa - požiadavky REACH

26.4.2021

*Webinár*
Program

26.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

23. REACH reštrikcie 2021

28.4.2021

*Webinár*
Program

28.4.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou