Reach manager

1. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

25.-26.10.2017

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
eKBU a expozičné scenáre

2. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

16.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-conference

3. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

17.-18.1.2018

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
reach-conference

4. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

23.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

5. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

24.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU

6. Klasifikácia, označovanie a balenie (SK)

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

30.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Hodnotenie rizík

7. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

31.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

8. Manažment rizík a chemický manažment

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

7.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Hodnotenie chemickej bezpečnosti

9. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

14.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

10. Biocídy - registrácia v SR a EÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

15.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičné scenáre

11. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

20.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Výrobky

12. RMOA školenie

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

21.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manager

13. Karty bezpečnostných údajov – požiadavky na tvorbu a správu KBÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

22.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia