Manažment chemických látok

1. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

21.9.2020

*Webinár*
Program

21.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

2. Karta bezpečnostných údajov 2020-21

22.9.2020

*Webinár*
Program

22.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

3. REACH autorizácia chemických látok *Webinár*

23.9.2020

*Webinár*
Program

23.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

4. Biocídy - uvedenie na trh v SR a EÚ - *Webinár*

24.9.2020

*Webinár*
Program

24.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

5. CLP klasifikácia zmesí

28.9.2020

Bratislava
Webinár
Program

28.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí

6. UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí - *Webinár*

29.9.2020

*Webinár*
Program

29.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

7. REACH autorizácia chemických látok *Webinár*

30.9.2020

*Webinár*
Program

30.9.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa

8. Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH *Webinár*

1.10.2020

*Webinár*
Program

1.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Dovoz do EÚ

9. Dovoz do EÚ – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

6.10.2020

*Webinár*
Program

6.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

10. REACH certifikát – ako správne komunikovať? *Webinár*

7.10.2020

*Webinár*
Program

7.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

11. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

8.10.2020

*Webinár*
Program

8.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

12. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci - *Webinár*

9.10.2020

*Webinár*
Program

9.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP - požiadavky chemickej legislatívy REACH

13. OŽP - požiadavky chemickej legislatívy REACH - *Webinár*

12.10.2020

*Webinár*
Program

12.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa

14. Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH *Webinár*

13.10.2020

*Webinár*
Program

13.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

15. SCIP – povinnosti výrobcov a dovozcov - *Webinár*

14.10.2020

*Webinár*
Program

14.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

16. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti - *Webinár*

15.10.2020

*Webinár*
Program

15.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty

17. Plasty *Webinár*

16.10.2020

*Webinár*
Program

16.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

18. Biocídy - uvedenie na trh v SR a EÚ - *Webinár*

19.10.2020

*Webinár*
Program

19.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

19. Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky *Webinár*

20.10.2020

*Webinár*
Program

20.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

20. Požiadavky pre KBÚ 2021

21.10.2020

*Webinár*
Program

21.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI – systém nahlasovania nebezpečných zmesí

21. UFI + PCN – systém nahlasovania nebezpečných zmesí - *Webinár*

22.10.2020

*Webinár*
Program

22.10.2020

0,00.- €
0,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky

22. SVHC látky – požiadavky na výrobky - *Webinár*

23.10.2020

*Webinár*
Program

23.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
BOZP

23. Chemické látky a zmesi na pracovisku *Webinár*

26.10.2020

*Webinár*
Program

26.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre

24. Expozičné scenáre - práca s chemickými látkami a zmesami v podniku - *Webinár*

27.10.2020

*Webinár*
Program

27.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ

25. Požiadavky pre KBÚ 2021

28.10.2020

*Webinár*
Program

28.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

26. Rozšírené karty bezpečnostných údajov

29.10.2020

Webinár
Program

29.10.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou