reach-manager

1. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

19.-20.9.2017

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
eKBU a expozičné scenáre

2. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

21.9.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-conference

3. CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

26.9.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-conference

4. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

27.9.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

5. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

28.9.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU

6. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

2.10.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Hodnotenie rizík

7. Hodnotenie rizík chemických látok (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

3.-4.10.2017

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

8. Biocídy - registrácia v SR

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

5.10.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Hodnotenie chemickej bezpečnosti

9. Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa chemickej bezpečnosti (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

10.-11.10.2017

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
reach

10. REACH registrácia - praktický seminár

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

12.10.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičné scenáre

11. Expozičné scenáre (SK)

Bratislava
Praktické cvičenie, 1 deň
Program

17.10.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Výrobky

12. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

18.10.2017

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manager

13. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

25.-26.10.2017

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia