CLP

1. CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

30.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Chemické faktory

2. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

31.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Manažment rizík

3. Manažment rizík a chemický manažment

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

7.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

4. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

14.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

5. Biocídy - registrácia v SR a EÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

15.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičné scenáre

6. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

20.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

7. RMOA školenie

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

21.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU

8. Karty bezpečnostných údajov – požiadavky na tvorbu a správu KBÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

22.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

9. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

27.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manažér

10. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

13.-14.3.2018

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
KBU - praktické cvičenia

11. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

20.3.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

12. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

21.3.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manažér

13. Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa chemickej bezpečnosti (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

4.-5.4.2018

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

14. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

17.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

15. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

24.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

16. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

20.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

17. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

10.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU - praktické cvičenia

18. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

15.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

19. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

23.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

20. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

29.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

21. Biocídy - registrácia v SR a EÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

5.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Chemické faktory

22. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

12.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
CLP

23. CLP klasifikácia zmení

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

20.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia