Reach registrácia

1. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

16.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manažér

2. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

17.-18.1.2018

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
KBU - praktické cvičenia

3. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

23.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

4. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

24.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
CLP

5. CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

30.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Chemické faktory

6. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

31.1.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Manažment rizík

7. Manažment rizík a chemický manažment

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

7.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

8. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

14.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

9. Biocídy - registrácia v SR a EÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

15.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičné scenáre

10. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

20.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

11. RMOA školenie

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

21.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU

12. Karty bezpečnostných údajov – požiadavky na tvorbu a správu KBÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

22.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

13. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

27.2.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manažér

14. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

13.-14.3.2018

299,00.- €
358,80.- € s DPH

Registrácia
KBU - praktické cvičenia

15. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

20.3.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

16. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

21.3.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Reach manažér

17. Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa chemickej bezpečnosti (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

4.-5.3.2018

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

18. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

17.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

19. Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní - výrobková politika a chemická legislatíva

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

24.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
RMOA

20. REACH registrácia

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

20.4.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

21. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

10.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
KBU - praktické cvičenia

22. KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV – PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

15.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Požiadavky odberateľov

23. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

23.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Expozičný scenár

24. eKBÚ a expozičné scenáre

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

29.5.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Biocídy

25. Biocídy - registrácia v SR a EÚ

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

5.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
Chemické faktory

26. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

12.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
CLP

27. CLP klasifikácia zmení

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

20.6.2018

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia