EKBU

1. eKBÚ a expozičné scenáre

22.10.2019

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

22.10.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

2. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

23.10.2019

*Webinár*
Program

23.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

3. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci - *Webinár*

24.10.2019

*Webinár*
Program

24.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

4. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti - *Webinár*

25.10.2019

*Webinár*
Program

25.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Tvorba a správa KBÚ

5. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox - *Webinár*

29.10.2019

*Webinár*
Program

29.10.2019

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

6. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

30.10.2019

*Webinár*
Program

30.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI kódy

7. UFI kódy - *Webinár*

31.10.2019

*Webinár*
Program

31.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

8. Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

5-6.11.2019

Kurz, 2 dni
Program

5-6.11.2019

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

9. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

12.11.2019

*Webinár*
Program

12.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Registrácia biocídov v SR a EÚ

10. Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci - *Webinár*

20.11.2019

*Webinár*
Program

20.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

11. KBÚ - praktické cvičenia pre následného užívateľa

21.11.2019

Praktické cvičenia, 1 deň
Program

21.11.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

12. Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre - *Webinár*

26.11.2019

*Webinár*
Program

26.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Bezpečnosť na pracovisku

13. Bezpečnosť na pracovisku - chemické látky a zmesi - *Webinár*

27.11.2019

*Webinár*
Program

27.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

14. eKBÚ a expozičné scenáre

3.12.2019

Školenie, 1 deň
Program

3.12.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou