SVHC látky vo výrobkoch - *Webinár*

Nosné témy

Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC)
Látky, ktoré môžu mať vážne a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Ak sa látka identifikuje ako SVHC, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok a napokon sa zahrnie do autorizačného zoznamu.. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of very high concern) sa identifikujú v súlade s kritériami nariadenia REACH (článok 57).

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.

Povinnosti v prípade výrobcov a dovozcov sa rozširujú. Webinár prehľadnou formou poskytuje základné informácie pre zorientovanie sa v problematike SVHC látok.

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 SVHC látky
9:30 - 9:45 Látky v kandidátskom a autorizačnom zozname
9:45—10:00 SVHC látky a povinnosti výrobcov a dovozcov výrobkov
10:00–10:15 Monitorovanie postupu pri identifikácii a schvaľovaní nových SVHC látok
10:15-10:30 Odpovede na otázky

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť SVHC látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, uvádzanie výrobkov na trh, R&D, následným užívateľom...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SVHC látky

1. SVHC látky vo výrobkoch - *Webinár*

28.3.2022

*Webinár*
Program

28.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky

2. SVHC látky vo výrobkoch - *Webinár*

31.5.2022

*Webinár*
Program

31.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou